Velkommen til Enovas senter for søknad og rapportering


Privat


Påslag til nettariffen

I Forskrift om innbetaling av påslag til nettariffen heter det at: "Omsetningskonsesjonær skal sende forvalter av Energifondet terminvise oppgaver. Oppgaven skal vise samlet fakturert mengde elektrisk energi i den gjeldende terminen." For å levere rapporter må du logge deg inn på senter for søknad og rapportering, påslag til nettariffen.

Pålogging til nettariffen