Velkommen til Enovas senter for søknad og rapportering for bedrifter

Start søknadsprosessen for
Støtte til norsk deltagelse i IEA-prosjekter - forprosjekt